Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Audyt energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku czasem nazywane także paszportem energetycznym jest dokumentem, który opisuje budynek od strony jego zużycia energii i określa jakość takiego systemu oraz wydajność zastosowanych rozwiązań. Celem jest zapewnienie jak największych oszczędności na energii – nie tylko elektrycznej, ale przede wszystkim energii cieplnej. Przy rosnących cenach energii skupia się coraz więcej uwagi na redukcji jej zużycia.

Sporządzam świadectwa energetyczne budynków. Moje uprawnienia (nr 16328) są wpisane do rejestru Ministerstwa Infrastruktury. Świadectwo dostarczam w wersji papierowej jak i elektronicznej.

CENA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

 

Każda wycena świadectwa energetycznego budynku jest przeprowadzana indywidualnie. Na ostateczny koszt opracowania główny wpływ mają takie czynniki jak:
– wielkość budynku
– kształt budynku
– dostępność dokumentacji projektowej
– instalacje znajdujące się w modernizowanym budynku
– zakres planowanych prac modernizacyjnych

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ważne jest przez okres 10 lat, jeśli właściciel nieruchomości lub najemca/y nie dokonają w tym czasie żadnych zmian związanych z termomodernizacją czy remontem. Wystarczy jednak tylko wymienić okna bądź ocieplić dom, a ponownie trzeba ubiegać się o wydanie nowego świadectwa, które będzie zatwierdzało taką modernizację.

 

 

Zapraszam do Kontaktu